Protetyka stomatologiczna: protezy zębowe, protezy elastyczne, korony porcelanowe

Istotnym działem stomatologii jest protetyka. Dzięki niej mogę przywrócić pacjentowi stan uzębienia sprzed utraty lub znaczącego uszkodzenia zębów naturalnych. Do odtworzenia tych warunków zgryzowych używa się uzupełnień protetycznych oraz koron zębowych. W swoim gabinecie oferuję zarówno bogaty wybór protez zębowych (w tym protezy elastyczne), jak i wykonuję korony porcelanowe.